INSTITUT MECHANICKÉHO TESTOVÁNÍ

OBALY / BALENÍ / ATESTY / PROTOKOLY / CERTIFIKÁTY / POSUDKY / PORADENSTVÍ
IMET s.r.o.


Společnost pověřená MD ČR zkoušením, atestací a kontrolou obalů, velkých obalů, IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.


Zkušební laboratoř č. 1087 akreditovaná ČIA.


Obalová problematika nebezpečných látek a věcí.

©Dominik Turchich, 2005